به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، کلنگ ساخت آموزشگاه مرحومه نرجس لعل عاطفی درمحل روستای چاه نسر از توابع بخش میان جلگه شهرستان نیشابور با حضور مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، هاجر چنارانی نماینده مردمنیشابور و تنی چند از مسئولان استانی به زمین زده شد.

مرحومه نرجس لعل عاطفی که بیش از23سال سابقه خدمت داشت، در دو سال گذشته در مدرسه شهید بهمدی چاه نسر روستایی درحدفاصل سه شهرستان سبزوار،کاشمر وتربت حیدریه و در حدود 40کیلومتری نیشابورخدمت می کرد روز17بهمن 94 به اتفاق دیگر همکاران پس از پایان ساعت اموزشی به سمت نیشابورحرکت می کنند که در پیچ جاده ی نامطلوب چاه نسر به میان جلگه دچارتصادفی وحشتناک  می گردند ومرحومه لعل عاطفی دراین سانحه ی غم انگیز جان باخته ودیگر همکاران همراه نیز به شدت مصدوم می گردند.

150میلیون و 700هزارتومان دیه  فوت آن مرحومه توسط اعضای خانواده،مادر،خواهر و برادرانشان به ساخت مدرسه ای خیرساز در کنار مدرسه  فرسوده محل خدمت مرحومه لعل عاطفی در روستای چاه نسر اهدا و به حساب این آموزشگاه واریز می شود. این در حالی است که خانواده مرحومه ازجمله مادرکهنسالش تمکن مالی بالایی ندارد و درخانه ای خشتی و گلی دربافت تاریخی نیشابور ساکن است.