استاد حامد نادریان مدرس برتر فیزیک

1466620102_15_Tick_16x16 عضو انجمن فیزیک ایران
1466620102_15_Tick_16x16 عضو انجمن نویسندگان ایران
1466620102_15_Tick_16x16 مدرس رتبه های برتر کنکور
1466620102_15_Tick_16x16 برگزار کننده ی همایش های کنکور
1466620102_15_Tick_16x16 مولف کتاب های فیزیک به همراه CD آموزشی  انتشارات مهروماه
1466620102_15_Tick_16x16 مبتکر روش های انحصاری و مفهومی سریع در حل تست ها
1466620102_15_Tick_16x16 سابقه ی تدریس موفق در دبیرستان های تهران و شهرستان ها
1466620102_15_Tick_16x16 طراح تست های کنکور های آزمایشی مختل

IMG_20160731_090715

 

IMG_20160731_090733

 

IMG_20160731_090706

IMG_20160731_090701

IMG_20160731_090656

IMG_20160731_090711

 

نمونه ویدئو های آموزشی استاد حامد نادریان