استاد دکتر شهاب اناری

1466620102_15_Tick_16x16 تدریس زبان انگلیسی کنکور و برگزاری همایشهای بزرگ زبان انگلیسی در کشور از سال ۱۳۷۶

1466620102_15_Tick_16x16 مدرس و کارشناس زبان انگلیسی صدا و سیما

1466620102_15_Tick_16x16 مدرس رتبه های برتر کنکور

1466620102_15_Tick_16x16 برگزار کننده کلاسهای مکالمه زبان انگلیسی در دانشگاه تهران

1466620102_15_Tick_16x16 مدیر دپارتمان زبان انتشارات مبتکران

1466620102_15_Tick_16x16 طراح کنکورهای آزمایشی کشوری متعدد

1466620102_15_Tick_16x16 برگزاری کلاسهای ضمن خدمت دبیران زبان و تدریس در طرح توانمند سازی دبیران کنکور تهران

1466620102_15_Tick_16x16 دریافت چندین تقدیرنامه از رییس جمهور، وزیر و رییس آموزش و پرورش شهر تهران

1466620102_15_Tick_16x16 مدیر آکادمی زبان شکوفا

 

 

نمونه ویدئوهای آموزشی دکتر شهاب اناری